Ritual Play - Rituell Kär-lek är starkt kopplad till min bok Hon som fick veta, som jag publicerade 2007. Boken handlar om min upplevelse av något som jag bäst kunde ge uttryck för genom att dela ordet kärlek till kär-lek. Jag skrev om att jag ville hitta ett sätt att...

läs mer