Ritual Play instruktioner

 

A. RAM Definierad tid – timer. Definierat område – matta ca 2m x 2m

 

B. KONTAKT

före – berätta om någon av er har fysiska skador att ta hänsyn till + ögon kontakt

efter – ögon kontakt + tid för båda att verbalt dela och integrera lekdynamiken på ett meningsfullt sätt

 

C. STRUKTURERAD BÖRJAN (placerande) & SLUT (gå bort från mattan) PÅ LEKEN

början – placerande: den som placerar, placerar först den andra någonstans på mattan, stående, sittande eller liggande, svängd inåt, bortåt eller sidledes. När den andras plats och position är klar så placerar placeraren sig själv i förhållande till den andra. Ger startsignal när startläget är klart.

 

4 REGLER:

 • Skada inte fysiskt sig själv, den andra, saker eller utrymmet. Var lyhörd på själv och andra så att lekdynamiken anpassas till bådas kroppsliga förmågor
 • Icke-verbal dynamik: använd istället andning, ljud, rörelse och beröring
 • Stop–ord som gäller för båda
 • En person kan stiga ur lekområdet, den andra kan inte följa efter

4 INVITATIONER – båda deltagarna inbjuds: (inte klar nu, håller på att skrivas om 1.1.2017)

 1. att gå in i lekdynamiken utan mål – med en villighet att låta det som känns sant, stund för stund, leda dynamiken vidare. Timern avslutar dynamiken. att betrakta alla känslomässiga och kroppsliga uttryck som likvärdiga när de ges till lekdynamiken. All annan betydelse som vissa känslor och uttryck kan ha utanför Ritual Play strukturen, är tillfälligt suspenderade.
 1. att inte censurera sig själv, utan att, stund för stund, ge sina ärliga impulser & gensvar.
 1. att betrakta allt som uppstår i lekdynamiken – varje känsla, uttryck, impuls och respons som värdefullt material för den gemensamma leken.
 1. att ENDAST och BARA, stund för stund, engagera sig i interaktion som känns meningsfull för sig själv. Självomsorg hela vägen
 1. att lita på att i Ritual Play kontexten, inramad på just det här sättet, så är din impuls eller ditt gensvar precis den rätta gåvan till dynamiken. Också impulser som annars inte anses trevliga och socialt passande.


11 STEG:

 1. Förbered platsen (yogamattor, madrass eller futon, mm)
 2. Kolla att alla deltagarna kan reglerna och invitationerna
 3. Kommunicera om det finns fysiska skador att vara medveten om
 4. Bestäm vem som placerar och vem som blir placerad
 5. Bestäm tiden för Leken + sätt igång timern
 6. Ögon kontakt
 7. Placeraren placerar den andra + ger startsignal
 8. Dynamiken utvecklar sig stund för stund
 9. Timern avslutar dynamiken
 10. Båda hittar sin egen väg ut från mattan
 11. Ögon kontakt + gest som tack