Söker du en Tantra Massage?

Då kanske en Ritual Play session passar dig!

 

Helsingfors:  fråga efter dagar som passar dig

Stockholm: paus tillsvidare 

 

Vad har Ritual Play gemensamt med Tantra Massage?

Ofta när personer söker efter Tantra massage, så söker man hjälpa att slappna av, acceptera och utvecklas kroppsligt och emotionellt, samt att utveckla sina sexuella känslor and sitt sexuella uttryck. Beroende på den som söker, så är Tantrans andliga aspekt viktig eller inte.

Allt som nämnts hittills passar också in på Ritual Play. Dessutom kan punkterna nedanför upplevas i Ritual Play samt  i Tantra Massage med en kunnig yrkesperson inom Tantra:

 • Utvecklar din förmåga att vara närvarande, medveten och förkroppsligad
 • Använder andning, ljud och rörelse för att uttrycka och sätta energi i rörelse
 • Kultiverar din förmåga att uppleva högt laddade tillstånd utan ett mål 
 • Kultiverar din förmåga att uppleva smältande och hängivelse utan ett mål
 • Transformerar rädslor, skam och skuld
 • Främjar empowerment (förhöjd känsla av egenmakt) och känslor av vara närd, uppfylld och tillfreds
 • Väcker upp och integrerar på ett tryggt sätt vitala delar av dig som varit undantryckta, bortglömda eller ”sovande”
 • Utvecklar medvetenhet utan dömande
 • Utvecklar förmåga till att rikta fokus inåt
 • Lärande och utveckling genom själv-medvetenhet
 • Utvecklar själv-medkänsla
 • Kultiverar finkänsla med sitt eget sensoriska system
 • Att uppmärksamt styra sensoriska vibrationer gör att spänningar i könsområdet kan slappna av
 • Intensiv taktil och sensorisk uppmärksamhet aktiverar de parasympathetic nervbanorna
 • Tömmer och slappnar av det verbala jaget
 • Känslor, sexuell energi eller vad som vill fram och bli mött kan flöda fritt
 • Avslappnande för stressande spänningar i kroppen
 • Låta det sensoriska och sensuella styra (istället för det verbala) på ett tryggt och integrerande sätt
 • Tränar sig på att bli bekväm med och njuta av sin egen nakenhet och sitt sexuella uttryck

 

Hur är Ritual Play annorlunda än Tantra Massage?

 

Rituell Kär-lek Tantra massage
Interaktiv lekdynamik Pre-definierade roller där ena är givaren och den andra är mottagaren
Beröringen kan gå i BÅDA riktningarna Beröringen går i EN riktning

 

 • Ritual Play avviker från Tantra Massage eftersom Ritual Play inte erbjuder könsmassage. Det beröringsbaserade i Ritual Play sker utan mål eller beställning, vilket betyder att beröring av könet kan uppstå som en del av en större Ritual Play upplevelse, men inte beställas som en garanterad del av sessionen. Om du söker en session för att specifikt få uppleva könsmassage så är Ritual Play inte för dig.

Ritual Play passar heller inte INTE personer som söker eskort tjänster.

Välkommen att boka en session om någon av de ovannämnda punkterna berör dig!